Nákup zametacej a dopravnej techniky pre údržbu a ošetrovanie mestských komunikácií.

Obstarávateľ
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Hodnota
199 600 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je nákup zametacej a dopravnej techniky s príslušenstvom pre účely vykonávania údržby a ošetrovania verejných komunikácií. Základné špecifikácie prostredníctvom kľúčových technických parametrov jednotlivých typov zariadení sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Použité nákladné vozidlá. (34137000)
Kontaktná osoba
František Németh
sekr@rpvps.sk
Telefón
+421243412955
Adresa
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Mlynské Luhy 19, Bratislava