Technologické zariadene na uskladnenie, čistenie a dopravu suchej sóje

Obstarávateľ
ALFA BIO, spol.s r.o.
Hodnota
334 410 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia na príjem, predčistenie, odkamienkovanie, váženie a skladovanie sóje. Následne musí technologické zariadenie umožniť bezproblémové vyskladnenie skladovanej sóje zo sila, jej vyčistenie, odkamienkovanie, odváženie a dopravu do výroby na ďalšie spracovanie.Dopravné cesty na distribúciu komodít budú pozostávať z korčekových a reťazových dopravníkov vyrobených z pozinkovaného plechu, opatrených ochranou vrstvou z polyetylénu na všetkých sklzových plochách (miesta presypov medzi dopravníkmi a pod.) o kapacite min. 20 t/hod (naskladnenie síla) a 5 t/hod (vyskladnenie sila a doprava do výrobného procesu). Čistička vstupných surovín, kapacita čistenia min. 5 t/hod, max. 20 t/hod. Odkamienkovač výkon 5t/hod. Celý technologický proces bude riadení pomocou dvojtlačítok na dverách rozvádzača, so zobrazovaním prebiehajúcich operácií na slepej schéme, s vyobrazením technológie pre prísun a odsun komodít do / zo skladovacieho sila.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti. (42200000)
Kontaktná osoba
Ing. Milan Albert
milan.albert@alfabio.com
Telefón
+421484162030
Adresa
ALFA BIO, spol.s r.o.
Banská Bystrica, Kremnička 71

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu ALFA BIO, spol.s r.o.

Obstarávania s predmetom Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti.