Obstaranie leteniek a ubytovania pri zahraničných služobných cestách

Obstarávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Hodnota
206 990 €
Popis zákazky
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek, ubytovania a súvisiacich služieb pri zahraničných služobných cestách v dohodnutej kvalite a rozsahu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Pravidelné letecké dopravné služby. (60410000)
Kontaktná osoba
Alexander Rumanovský
rumanovskybb@gmail.com
Telefón
+421905291561
Adresa
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica