Projekt obnovy a výchovy lesa JALES s. r. o.

Obstarávateľ
JALES s.r.o.
Hodnota
53 525 €
Popis zákazky
Cieľom služieb je obnova funkčného a produkčného potenciálu lesov poškodených prírodnými katastrofami, biotickými a abiotickými činiteľmi , ktoré má v správe spoločnosť JALES s. r. o. Prečín. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Lesnícke služby. (77200000)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
JALES s.r.o.
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica