„Projekt pre zlepšenie zdravotného stavu v lesoch - Služby obce Ľubica s.r.o.“

Obstarávateľ
Služby obce Ľubica s.r.o.
Hodnota
99 966 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie preventívnych opatrení proti kalamitným biotickým škodcom inštaláciou aprevádzkou feromónových lapačov, vytvorenia vhodných podmienok na kontrolu zdravotného stavu lesov a početnosti biotických škodcov a leteckou aplikáciou prípravku proti podkôrnym škodcom spolu s revitalizačným hnojivom na bázehumínových kyselín.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov. (77231200)
Kontaktná osoba
Ing. Ján Mazurek
jan.mazurek@obeclubica.sk
Telefón
+421529186823
Adresa
Služby obce Ľubica s.r.o.
Služby obce Ľubica s.r.o. Gen. Svobodu 127/248, 059 71 Ľubica