Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách

Obstarávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Hodnota
141 990 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu, peňazí a poistenie liečebných nákladov pri zahraničných pracovných cestách. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Poisťovacie služby. (66510000)
Kontaktná osoba
Ing. Martina Žeňuchová
martina.zenuchova@upjs.sk
Telefón
+421552341583
Adresa
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 04180 Košice, Slovensko