Rekoštrukcia lesných ciest v Hradiskovej doline

Obstarávateľ
D-ORSO spol. s r.o.
Hodnota
1 352 211 €
Popis zákazky
Je uvedený v dokumentoch tvoriacich prílohu súťažných dokladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Vlastimil Džupon
dzupon.velm@mail.telekom.sk
Telefón
+421905594640
Adresa
D-ORSO spol. s r.o.
Čadca