Rekonštrukcia budovy ÚDZS, Ipeľská ul., Košice - stavebné práce

Obstarávateľ
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Hodnota
3 994 932 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko v Košiciach. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách. (45215120)
Kontaktná osoba
Mgr. Hana Šlachtová
slachtova@tendrex.sk
Telefón
+421908464595
Adresa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava