Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Topoľovka

Obstarávateľ
Obec Topoľovka
Hodnota
164 801 €
Popis zákazky
Predmetom tohto projektu je obnova verejného osvetlenia v obci Topoľovka za svietidlá s nižšou energetickou náročnosťou. Zníženie energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a množstva emisií CO2. Ďalším ukazovateľom úspor je redukcia finančných prostriedkov pravidelne vynakladaných na údržbu sústavy verejného osvetlenia a taktiež výdavkov na personálne zabezpečenie. Po výmene zastaraných súčastí osvetľovacej sústavy za nové zariadenia je nesporným faktom redukcia frekvencie úkonov na údržbu.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebno-inštalačné práce. (45300000)
Kontaktná osoba
Ing.Anton Klajban
asingsro@gmail.com
Telefón
+421577781133
Adresa
Obec Topoľovka
Obecný úrad Topoľovka