Multifunkčné ihrisko v obci Mojzesovo

Obstarávateľ
Obec Mojzesovo
Hodnota
61 030 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce, realizáciu multifunkčného ihriska o rozmere 33x18 m + 8,00m2 výbehy na bránkyPodrobnejšie je uvedené v časti B1: Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Magdaléna Dojčanová
starosta.mojzesovo@mail.t-com.sk
Telefón
+421356578194
Adresa
Obec Mojzesovo
obecný úrad