Zlepšenie vodného hospodárstva a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Veličná.

Obstarávateľ
Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á
Hodnota
875 000 €
Popis zákazky
Zlepšenie vodného hospodárstva a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Veličná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Mgr. Andrej Petrík
andrej.petrik@mpprofit.sk
Telefón
+421948890509
Adresa
Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á

Obstarávania s predmetom Práce na oprave ciest.