Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže LPS PLevník - Drienové

Obstarávateľ
Lesné a pozemkové spoločenstvo Plevník-Drienové
Hodnota
774 838 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže LPS PLevník - Drienové. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
Lesné a pozemkové spoločenstvo Plevník-Drienové
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica