Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a výstavba protipožiarnej monitorovacej veže PS Zálužie Považská Teplá

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE
Hodnota
875 742 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a výstavba protipožiarnej monitorovacej veže PS Zálužie Považská Teplá. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica