Výstavba protipožiarných vodných nádrží a rekonštrukcia príjazdových ciest PS obce Dolná Lehota

Obstarávateľ
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota
Hodnota
740 000 €
Popis zákazky
Výstavba protipožiarných vodných nádrží a rekonštrukcia príjazdových ciest k protipožiarným nádržiam PS obce Dolná Lehota. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Mgr. Andrej Petrík
andrej.petrik@mpprofit.sk
Telefón
+421948890509
Adresa
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota

Obstarávania s predmetom Práce na oprave ciest.