Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia prístupovej lesnej cesty PS urbáru Dolnej Lehoty

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty
Hodnota
705 000 €
Popis zákazky
Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia prístupovej lesnej cesty PS urbáru Dolnej Lehoty. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Mgr. Andrej Petrík
andrej.petrik@mpprofit.sk
Telefón
+421948890509
Adresa
Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty

Obstarávania s predmetom Práce na oprave ciest.