Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zatepľovania

Obstarávateľ
Mestská časť Košice-Juh
Hodnota
166 055 €
Popis zákazky
Účelom stavby je zvýšenie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strešného plášťa, výmena otvorových výplní a súvisiace klampiarske a zámočníckej práce.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe jedální. (45212422)
Kontaktná osoba
Ing. Gabriela Verebová
gabriela.verebova@kosicejuh.sk
Telefón
+421557208034
Adresa
Mestská časť Košice-Juh
Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 04079 Košice