Obilný kombajn s príslušenstvom

Obstarávateľ
Andrej Pavličko
Hodnota
193 123 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom, presná technická špecifikácia je súčasťousúťažných podkladov.
CPV kód
Žacie mechanizmy. (16300000)
Kontaktná osoba
Andrej Pavličko
andrej.pavlicko@azet.sk
Telefón
+421918080907
Adresa
Andrej Pavličko
kancelária

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Andrej Pavličko

Obstarávania s predmetom Žacie mechanizmy.