Dodanie obilninového kombajnu

Obstarávateľ
ARVID, s. r. o.
Hodnota
323 901 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je obilninový kombajn, požadované parametre predmetu zákazky sú uvedené v opise predmetuzákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód
Žacie mechanizmy. (16300000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
info@psagentura.sk
Telefón
+421903533101
Adresa
ARVID, s. r. o.
Hálova 16, 851 01 Bratislava

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu ARVID, s. r. o.

Obstarávania s predmetom Žacie mechanizmy.