Asanácia stavby – Telocvičňa SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.

Obstarávateľ
Stredná odborná škola
Hodnota
178 857 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác asanácia stavby Asanácia stavby Telocvičňa SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok, ktorá pozostáva z týchto stavených objektov: 001 - Telocvičňa, 002 - Šatne, 003 - Spojovacia chodba, 004 - Spevnená plocha, 005 - Topný kanál.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
PhDr. Marta Sabolová, Mgr. Miroslav Kovalík
souskk@isternet.sk
Telefón
+421524523353
Adresa
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok