Modernizácia stavebného objektu za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti.

Obstarávateľ
SKL Cuting, s.r.o.
Hodnota
144 210 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia stavebného objektu zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodových stien avýplňových konštrukcií v ich otvoroch (okien, dverí, vstupných vrát) a modernizácia osvetľovacej sústavy haly.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Stanislav Kachnič
kachnic@sklcuting.sk
Telefón
+421474896205
Adresa
SKL Cuting, s.r.o.
SKL Cuting, s.r.o., Výrobný areál 346, 991 03 Pôtor