Zlepšenie dopravnej infraštruktúry pohraničia Horné Srnie / Brumov - Bylnice.

Obstarávateľ
Obec Horné Srnie
Hodnota
192 021 €
Popis zákazky
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby "Zlepšenie dopravnej infraštruktúry pohraničia Horné Srnie / Brumov Bylnice", ktorý vypracoval PROJART, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, zákazkové číslo 1526/14 v novembri 2014.
CPV kód
Rôzne práce vrchnej stavby. (45233200)
Kontaktná osoba
Jozef Húserka, starosta obce
urad@hornesrnie.sk
Telefón
+421326588281
Adresa
Obec Horné Srnie
Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie