Návrh opatrení na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Obstarávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom súťaže návrhov je ideová súťaž zameraná na predloženie návrhu konceptu konkrétnych opatrení preinštitucionálne posilnenie, podporu rozvoja a popularizáciu cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji sdôrazom na inovatívnosť a kreativitu nápadu a zároveň na komplexnosť a účinnosť navrhovaného riešenia.Podrobný opis predmetu súťaže a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podmienkach.
CPV kód
Projekty rozvoja verejnej správy. (75112100)
Kontaktná osoba
Ing. Henrieta Klobušická
henrieta.klobusicka@tsk.sk
Telefón
+421326555864
Adresa
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín