Dodávka služieb pre Rozpočtový informačný systém (RIS)

Obstarávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Hodnota
11 100 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečiť funkčný rozvoj Rozpočtového informačného systému, ktorý je kľúčovým informačným systémom riadenia verejných financií. Implementáciou nových funkčností do RIS sa zabezpečí zefektívnenie a skvalitnenie podpory rozpočtového procesu na Ministerstve financií, rozpočtových kapitolách ako aj organizáciách štátnej správy a samosprávy. Predmet zákazky pokrýva zabezpečenie nasledujúcich oblastí rozvoja systému:1.Zmeny existujúceho riešenia pre potreby spracovania návrhu rozpočtu verejnej správy 2.Úpravy modulu Register účtovných závierok3.Úpravy v integračných väzbách RIS na ostatné systémy riadenia financií verejného sektora ako aj na rezortné systémy kapitol ŠR a organizácií4.Rozšírenie archívu údajov5.Konsolidácia procesov programového rozpočtovania6.Funkčné rozšírenie RISSAM7.Zabezpečenie metodického rozvoja rozpočtovania vo verejnej správeV rámci rozvoja funkcionality bude zabezpečené aplikovanie moderných postupov a nástrojov pre zvýšenie kvality aplikačnej podpory rozpočtového procesu vo verejnej správe. Taktiež aj zabezpečenie udržateľností systému ako aj zabezpečenie školenia používateľov systému.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby na vývoj softvéru pre finančné systémy. (72212442)
Kontaktná osoba
RNDr. Michal Bara
michal.bara@mfsr.sk
Telefón
+421259582014
Adresa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky