Zdravotnícke prístroje 2015

Obstarávateľ
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Víťaz
Med Partners a.s.
Hodnota
564 610 €
Popis zákazky
Touto zákazkou "Zdravotnícke prístroje 2015" je dodávka prístrojov rozdelených do 5 samostatných častí, ktoré sú podrobne špecifikované v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky sú nasledovné zdravotnícke prístroje s obvyklým príslušenstvom: Anesteziologický prístroj (2 ks),Parný sterilizátor (2 ks), Etylénoxidový sterilizátor (1 ks), EMG systém(1 ks), Intraoperatívny monitoring (1 ks). Súčasťou zákazky sú súvisiace služby: dopravné a manipulačné výkony na miesto určenia, montáž a uvedenia do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzky schopnosti dodaných prístrojov, odovzdanie príslušnej dokumentácie, záručné servisné služby, záväzok na pozáručné servisné služby a zaškolenie obsluhy v optimálnom rozsahu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Zdravotnícke vybavenie. (33100000)
Kontaktná osoba
Ján Šubin
jan.subin@dfnsp.sk
Telefón
+421259371571
Adresa
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1, Bratislava