Výmena komorovej pece na vypaľovanie tehál za pec tunelov

Obstarávateľ
KERAMIK STUDIO, spol. s r.o.
Víťaz
Neznámy názov
Hodnota
172 725 €
Popis zákazky
I.Dodávka a montáž plynovej tunelovej pece II.Sprevádzkovanie plynovej tunelovej pece III.Zaškolenie obsluhy Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov - Príloha č.2
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie). (42300000)
Kontaktná osoba
Silvia Králiková
sisakralik@gmail.com
Telefón
+421948745826
Adresa
KERAMIK STUDIO, spol. s r.o.
935 84 Tupá 54

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu KERAMIK STUDIO, spol. s r.o.

Obstarávania s predmetom Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie).