Integrácia IS MČ DNV na IIS BA

Obstarávateľ
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Hodnota
37 065 €
Popis zákazky
dodanie integrácie IS MČ DNV na IIS Bratislavy v rozsahu definovanom projektom "Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
CPV kód
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora. (72000000)
Kontaktná osoba
Ing. Valéria Floreková
valeria.florekova@mudnv.sk
Telefón
+421260201438
Adresa
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Miestny úrad Devínska Nová Ves

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Obstarávania s predmetom Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora.