Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké Trakany

Obstarávateľ
Obec Veľké Trakany
Hodnota
45 554 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je sanácia a následná rekultivácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké Trakany, okres Trebišov, Košický kraj.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na úprave mostov. (45221100)
Kontaktná osoba
Ing. Blažej Nagyidai, osoba poverená verejným obst
ou.vel.tr@stonline.sk; info@ingrealdomus.sk
Telefón
+421566284012
Adresa
Obec Veľké Trakany
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Veľké Trakany

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na úprave mostov.