Prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. č. 3894/3.

Obstarávateľ
Mesto Žilina
Hodnota
725 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. Č. 3894/3 .Vlastná stavba pozostáva z šiestich objektovSO 01 Bytový dom 1SO 02 Bytový dom 2SO 03 NN PrípojkaSO 04 Dopravné stavbySO 05 Kanalizačná prípojka + ORLSO 06 Vodovodná prípojka
CPV kód
Stavebné práce na bytoch. (45211341)
Kontaktná osoba
Ing. Roman Osika,
roman.osika@zilina.sk
Telefón
+421417063203
Adresa
Mesto Žilina
Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Mesto Žilina

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na bytoch.