Košice, dláždené kryty pozemných komunikácií

Obstarávateľ
Mesto Košice
Hodnota
250 000 €
Popis zákazky
Uskutočňovanie stavebných prác na zhotovení a stavebnej údržbe dláždených krytov pozemných komunikácií (zo zámkovej, betónovej a kamennej dlažby), dilatačných škár a škárovania vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov/ materiálov s ich dopravou na miesto použitia.
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
JUDr. Mária Sivuľková
maria.sivulkova@kosice.sk
Telefón
+421556419881
Adresa
Mesto Košice
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice