Prepojenie kotolní E2/VI a E3/VI v Poprade

Obstarávateľ
Dalkia Poprad a.s.
Hodnota
245 145 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia prepojenia kotolní E2/VI a E3/VI v meste Poprad,- realizácia vonkajších vykurovacích rozvodov , Inštalácia OST v kotolni E2/VI , Úpravy v kotolni E3/VI ,Demontáže a odstavenie plynovej E2/VI z prevádzky , Oprava zapojenia kotolne E3/VI . Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch. Realizácia prác bude v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer
CPV kód
Prekládka potrubných vedení. (45231113)
Kontaktná osoba
Ing. Igor Leskovský
dalkiapoprad@pp.sknet.sk
Telefón
+421527767184527767192
Adresa
Dalkia Poprad a.s.
Dalkia Poprad a.s. ,Široká č.2 Poprad