Rekreačný objekt

Obstarávateľ
Gemello s.r.o.
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Rekreačný objekt - parametre sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
CPV kód
Stavebné práce na objektoch rekreačných stredísk. (45212172)
Kontaktná osoba
JUDr. Zina Nagyová
teamagro.zina@gmail.com
Telefón
+421907793601
Adresa
Gemello s.r.o.
TEAM AGRO, s.r.o.

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Gemello s.r.o.

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na objektoch rekreačných stredísk.