Výber zhotoviteľa: "Vstavba a nadstavba 8 bytových jednotiek Materská škola

Obstarávateľ
Obec Podhorie
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vstavba a nadstavba 8 bytových jednotiek v Materskej škole Podhorie. Pôdorysné rozmeryobjektu 23,35 x 12,35m. Využitie v súčasnosti:1.PP - technické miestnosti1.NP priestory Materskej školy2.NP- podlažie nevyužívané vstavba 4 B.J., 2 byty 2-izbové, 2 byty 3-izbové3.NP nadstavba 4 B.J., 2 byty 2-izbové, 2 byty 3-izbové.Objekt má existujúce prípojky na inžinierske siete: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka do žumpy, prípojka plynu.Prípojka NN je navrhnutá nová, existujúca kapacitne nepostačuje. Pripojovací plynovod pre 8 b.j. je navrhnutý nový.
CPV kód
Práce na zmene (úprave) budov. (45262700)
Kontaktná osoba
JUDr. Peter Vachan
vachan@europrosk.eu
Telefón
+421415006298
Adresa
Obec Podhorie
Obec Podhorie, Podhorie 50, 013 18