Projekt pre zlepšenie zdravotného stavu lesov - PRO-FOREST Rožňava s.r.o.

Obstarávateľ
PRO-FOREST Rožňava s.r.o.
Hodnota
46 009 €
Popis zákazky
Zabezpečenie preventívnych opatrení proti kalamitným biotickým škodcom kladením a asanáciou lapákov, inštaláciou a prevádzkou feromónových lapačov, vytvorenia vhodných podmienok na kontrolu zdravotného stavu lesov a početnosti biotických škodcov a leteckou aplikáciou prípravku proti podkôrnym škodcom spolu s revitalizačným hnojivom na báze humínových kyselín.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov. (77231200)
Kontaktná osoba
Mgr. Erika Petránová
publicprocurement2020@gmail.com
Telefón
+421905396469
Adresa
PRO-FOREST Rožňava s.r.o.
BONA FIDE Prešov s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov