Obstaranie poľnohospodárskej techniky

Obstarávateľ
LÚČNICA, spol. s r.o.
Hodnota
58 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je nákup poľnohospodárskej techniky. Predmet zákazky sa delí na časti. Jedná sa o nasledovné časti:- Časť 1: Diskový (tanierový) stroj na prípravu pôdy,- Časť 2: Teleskopický nakladač.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Poľnohospodárske stroje. (16000000)
Kontaktná osoba
Ing. Juraj Machata
lucnicasro@pobox.sk
Telefón
+421377882124
Adresa
LÚČNICA, spol. s r.o.
kancelária