Projekt pre zlepšenie zdravotného stavu lesov pozemkového spoločenstva Lúčka

Obstarávateľ
Spoločnosť urbarialistov a Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Lúčka
Hodnota
99 984 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie preventívnych opatrení proti kalamitným biotickým škodcom inštaláciou aprevádzkou feromónových lapačov, vytvorenia vhodných podmienok na kontrolu zdravotného stavu lesov a početnosti biotických škodcov a leteckou aplikáciou prípravku proti podkôrnym škodcom spolu s revitalizačným hnojivom na bázehumínových kyselín.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov. (77231200)
Kontaktná osoba
Ján Velebír
tvrevittender@gmail.com
Telefón
+421574422466
Adresa
Spoločnosť urbarialistov a Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Lúčka
Ján Velebír - STAVITEĽ, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou