Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami PS urbár Zuberec

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec
Hodnota
120 000 €
Popis zákazky
Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami PS urbár Zuberec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Lesnícke služby. (77200000)
Kontaktná osoba
Mgr. Andrej Petrík
andrej.petrik@mpprofit.sk
Telefón
+421948890509
Adresa
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica