Vybudovanie protipožiarnej vodnej nádrže "Mlynná" a rekonštrukcia protipožiarnej vodnej nádrže "Michalová"

Obstarávateľ
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Hodnota
95 296 €
Popis zákazky
Vybudovanie protipoziarnej vodnej nadrze "Mlynna" a rekonstrukcia protipoziarnej vodnej nadrze "Michalova" v sulade s PD a vykazom vymer, ktore tvoria prilohu sutaznych podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Milan Dolňan
lmbsro@stonline.sk
Telefón
+421486112686
Adresa
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Brezno