Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest "Mlynná" a "Michalová"

Obstarávateľ
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Hodnota
329 825 €
Popis zákazky
Rekonstrukcia protipoziarnych lesnych ciest "Mlynna" a "Michalova" v sulade s projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, ktore tvoria prilohu sutaznych podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Milan Dolnˇan
lmbsro@stonline.sk
Telefón
+421486112686
Adresa
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Brezno