Výstavba protipožiarných lesných ciest a zlepšenie vodného hospodárstva PSSVL Štefanov Nad Oravou

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou - k.ú. Horný Štefanov
Hodnota
1 725 468 €
Popis zákazky
Výstavba protipožiarných lesných ciest a zlepšenie vodného hospodárstva PSSVL Štefanov Nad Oravou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Mgr. Andrej Petrík
andrej.petrik@mpprofit.sk
Telefón
+421948890509
Adresa
Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou - k.ú. Horný Štefanov
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica