PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA MICHALKOVÁ PS Urbariát obce Chlebnice

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice
Hodnota
314 461 €
Popis zákazky
Stavebné práce na protipožiarnej lesnej ceste Michalková PS Urbariát obce Chlebnice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce na výstavbe ciest. (45233120)
Kontaktná osoba
Mgr. Andrej Petrík
andrej.petrik@mpprofit.sk
Telefón
+421948890509
Adresa
Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica