Rekonštrukcia a vybudovanie lesných ciest PS urbár Zuberec

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec
Hodnota
400 982 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia a vybudovanie lesných ciest PS urbár Zuberec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce na výstavbe ciest. (45233120)
Kontaktná osoba
Mgr. Andrej Petrík
andrej.petrik@mpprofit.sk
Telefón
+421948890509
Adresa
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica