Rekonštrukcia protipožiarných lesných ciest a výstavba protipožiarnej monitorovacej veže Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.

Obstarávateľ
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Hodnota
614 174 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia protipožiarných lesných ciest a výstavba protipožiarnej monitorovacej veže Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica