Rekonštrukcia poľnej cesty Horné Šipice

Obstarávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Hodnota
1 590 278 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia poľnej cesty v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Dana Kohútová
obec@honttesare.sk
Telefón
+421455596016
Adresa
Obec Hontianske Tesáre
Hontianske Tesáre