Rekonštrukcia lesných ciest v Starej Hore

Obstarávateľ
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo
Hodnota
1 406 126 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia lesných ciest v Starej Hore podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Pastier
urbarsebechleby@gmail.com
Telefón
+421905324192
Adresa
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo
Sebechleby