„Rekonštrukcia lesných ciest obhospodárovateľa lesných pozemkov"

Obstarávateľ
BIOAGRO - M&P s.r.o.
Hodnota
139 166 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce je rekonštrukcia lesných ciest. Bližšia špecifikácia je uvedená vSP a PD. Ak sa vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Eva Senáriková
senarikova@aksenarikova.sk
Telefón
+421904888427
Adresa
BIOAGRO - M&P s.r.o.
LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava