Oprava protipožiarnej lesnej cesty "Šponáreň", Kolonica

Obstarávateľ
Pavol Petruňák
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je oprava protipožiarnej lesnej cesty "Šponáreň", Kolonica. Bližšie špecifikované v časti B. 1 súťažných podkladoch a projektovej dokumentácií.
CPV kód
Stavebné práce na výstavbe ciest. (45233120)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
info@psagentura.sk
Telefón
+421903533101
Adresa
Pavol Petruňák
PS Agentúra s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava