„Demontáž a montáž rozvodov vody, uzatváracích armatúr, vodárenských zariadení a tlakových nádob a ich súčastí na objekte číslo

Obstarávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Hodnota
81 168 €
Popis zákazky
Demontáž a montáž rozvodov vody, uzatváracích armatúr, vodárenských zariadení a tlakových nádob a ich súčastí na objekte číslo 35 Vodáreň. Celkové množstvo alebo rozsah je uvedený v časti B2. Opis predmetu obstarávania.
CPV kód
Stavebno-inštalačné práce. (45300000)
Kontaktná osoba
Peter Beňuš
peter.benus@zvjs.sk
Telefón
+421332831516
Adresa
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov