Rekonštrukcia a modernizácia Hotela Vršatec

Obstarávateľ
INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o.
Hodnota
270 544 €
Popis zákazky
Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia a modernizácia Hotela VRŠATEC. Projekt zahŕňa prácerekonštrukcie a modernizácie hotela za účelom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných služieb.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Antónia Bečárová
ekonom@hotelvrsatec.sk
Telefón
+421424464303
Adresa
INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o.
Vršatské Podhradie 87, 018 52 Vršatské Podhradie