Kolesové nakladače

Obstarávateľ
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Víťaz
Zeppelin SK s.r.o.
Hodnota
6 155 000 €
Popis zákazky
Nákup nových kolesových nakladačov určených na manipuláciu dreva na manipulačno expedičnýchskladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Čelné lopatové nakladače. (43250000)
Kontaktná osoba
Ing. František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
Telefón
+421484344222
Adresa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
LESY Slovenskej republiky,štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Odbor investícií