ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU ŠIKMEJ STRECHY ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, ŠKULTÉTYHO 11, 982 01 TORNAĽA

Obstarávateľ
Mesto Tornaľa
Hodnota
87 337 €
Popis zákazky
ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU ŠIKMEJ STRECHY ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, ŠKULTÉTYHO 11, 982 01 TORNAĽA. V súlade s priloženým výkazom výmer Obstarávateľ z dôvodu havarijného stavu šikmej strechy Základnej školy P.J. Šafárika, Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa, ktorá na viacerých miestach zateká obstaráva stavebné práce na odstránenie havarijného stavu.
CPV kód
Montáž strešných konštrukcií. (45261100)
Kontaktná osoba
Ing. Gejza Varga
msutornala@stonline.sk
Telefón
+421475511101475511102
Adresa
Mesto Tornaľa
Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa